🚛 Enviament gratuït a partir de 60 € 🚛

Termes del servei

Condicions Generals de Venda

1.- CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

Aquestes condicions generals de la contractació regulen expressament les relacions comercials sorgides entre el titular de la pàgina web (venedor) i els usuaris consumidors que, a través d'aquest lloc web (www.repotmarket).com) titularitat de Repot Experience, S.L (d'ara endavant, Re-pot market) adquireixin els productes que ofereixi en cada moment als usuaris.

Aquestes condicions generals de venda han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), la Llei 7/ 1998, sobre Condicions Generals de la Contractació (LCGC), i del RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (TRLGDCU ).

Re-pot market podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que ho consideri oportú, la configuració i contingut de les presents Condicions generals de venda. Això no obstant, les condicions aplicables a una determinada transacció seran les vigents en el moment de formalitzar-la.

Els termes i les condicions aplicables a la compra dels productes oferts per a la venda al públic per part de Re-pot market a través del seu lloc web www.repotmarket .com , seran tots aquells que es descriuen a les presents Condicions generals de venda i que es detallaran al lloc web al llarg del procés de compra. A través de la utilització d'aquest lloc web, els usuaris declaren conèixer i acceptar els diferents tràmits necessaris per accedir als diferents productes oferts al lloc web, així com formalitzar-ne la compra.

El client accepta sense cap reserva les presents Condicions generals de venda en realitzar una comanda a Re-pot market a través d'aquesta pàgina web, tenint previ coneixement del seu contingut per haver-li proporcionat un exemplar en un format electrònic durador , a més de trobar-se les mateixes publicades en aquesta mateixa pàgina web.

Si voleu descarregar i obtenir una còpia de les presents Condicions generals de venda, podeu fer-ho clicant AQUÍ.

Abans de fer-se una compra a través d'aquest lloc web, es recomana a l'usuari llegir atentament l'Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

 

2.- IDENTIFICACIÓ DEL VENEDOR I DELS CLIENTS

 

Les dades identificatives de Re-pot market són les que es detallen a continuació:

 

Nom/ Raó social: Repot Experience, S.L
Nom comercial: Re-pot market
CIF/NIF: B02969848
Domicili social: C/ Aribau 233 A1, 08021, Barcelona
Direcció de correu electrònic: info@repotmarket.com
Nombre de telèfon: 664316287

Per poder fer compres a través d'aquesta pàgina web, l'usuari haurà de facilitar les dades de caràcter personal que en el seu moment se li sol·licitin durant el procés de compra. El tractament de les vostres dades personals es regirà per la nostra Política de privadesa.

 

3.- NATURA DEL LLOC WEB

 

Per a l'adquisició dels productes oferts a través d'aquesta pàgina web, l'usuari haurà de reunir els requisits següents:

Ser una persona física o jurídica amb residència o domicili situat en territori on es realitzin enviaments dels nostres productes.

En cas de ser una persona física, haurà de ser major de 18 anys i amb capacitat legal suficient per contractar.

La normativa de consum, així com els drets reconeguts als consumidors, seran aplicables únicament a aquelles persones físiques o jurídiques que tinguen la consideració de consumidor i/o usuari de conformitat amb l'article 3 del TRLGDCU.

 

4.- PRODUCTES OFERTS

 

Re-pot market publicarà, juntament amb la imatge de cadascun dels productes que siguin objecte de venda a través del lloc web, les característiques específiques de cadascun i el preu de venda aplicable.

Re-pot market garanteix que el preu dels productes serà el vigent el dia de formalització de la compra, amb independència del dia en què es formalitzi el lliurament físic de la comanda.

En cas d'existir ofertes aplicables sobre el preu dels productes, aquestes s'indicaran juntament amb el preu inicial amb una tipografia i/o color diferent que permeti al client identificar de manera clara el preu final del producte. En qualsevol cas, s'indicarà a la pàgina web el període temporal de validesa de l'oferta o la promoció.

Re-pot market podrà, de forma unilateral i en qualsevol moment, oferir nous productes que siguin objecte de venda al lloc web, així com també suspendre o cancel·lar, de manera temporal o indefinida, qualsevol dels productes que s'ofereixin actualment.

L'usuari podrà formalitzar la contractació a través d'aquesta pàgina en els idiomes següents: castellà i català.

 

5.- DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

 

Totes les comandes realitzades a través d'aquest lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, es reemborsarà qualsevol quantitat que l'usuari hagués pogut abonar.

 

6.- SISTEMA DE COMPRA

 

Les compres realitzades a través d'aquesta pàgina web s'hauran de fer seguint el procediment de compra en línia establert. L'usuari podrà navegar per la pàgina web i cercar els productes desitjats. Un cop localitzat un determinat producte, podrà accedir a la descripció completa del mateix, en la qual se li informarà de les característiques del producte que es vol comprar. Les fotografies i colors mostrats a la fitxa de producte poden diferir de la realitat com a conseqüència del tipus de pantalla utilitzada per visualitzar la fotografia, el perfil de color seleccionat a l'ordinador o dispositiu, i el nivell de brillantor, entre d'altres.

Una vegada seleccionat un producte, aquest es pot afegir a la cistella/cistella de la compra per, posteriorment, procedir a la seva compra. Un cop seleccionats tots els productes, l'usuari tindrà accés al resum de la compra. En aquest resum es poden revisar els productes afegits i la seva quantitat, descripció resumida de cada producte, preu unitari i preu total. En aquest apartat també es podran aplicar cupons descompte i consultar el preu de l'enviament dels productes que s'adquireixin. Al resum de la compra també s'especificarà el preu a abonar en concepte de fiança pels envasos/caixes que s'adquireixin per primera vegada.

Per finalitzar la compra, l'usuari haurà de facilitar les dades personals que se li sol·liciten, indicar un mitjà de pagament d'entre les que s'ofereixen, i procedir al pagament a través de la passarel·la de pagament habilitada a aquest efecte, o mitjançant les formes habilitades per Re-pot market a la seva pàgina web.

Una vegada realitzada la comanda, Re-pot market enviarà un correu de confirmació de comanda a l'adreça de correu electrònic facilitada pel client. Re-pot market notificarà al client quan es procedeixi a l'enviament dels seus productes a través de les empreses de transport amb què col·labori el venedor.

Per informació més detallada sobre el procediment de compra pots visitar la nostra secció de preguntes freqüents https://repotmarket .com/pages/faqs.

 

7.- MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

 

En cas que el client detectés que s'ha produït un error en introduir dades personals durant el seu registre com a usuari d'aquesta pàgina web, podrà modificar-les a l'apartat personal del client.

En tot cas, podreu corregir els errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-vos al servei d'atenció al client a través del telèfon 664316287, oa l'adreça de correu electrònic info@repotmarket.com, així com exercitar el vostre dret de rectificació contemplat a la nostra Política de privadesa a través de l'adreça de correu electrònic anteriorment esmentada.

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació en diversos apartats del procés de compra que no permeten continuar amb la comanda si les dades d'aquests apartats no s'han proporcionat correctament. Així mateix, aquest lloc web ofereix els detalls de tots els articles o productes que s'hagin afegit a la cistella/carret de la compra, de manera que, abans de fer-se el pagament, l'usuari podrà modificar les dades de la comanda.

Si l'usuari detectés un error a la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte amb el nostre servei d'atenció al client al telèfon oa l'adreça de correu electrònic anteriorment esmentats per tal d'esmenar l'error com més aviat millor.

 

8.- ENVIAMENT I LLIURAMENT DELS PRODUCTES

 

Tots els productes venuts per Re-pot market seran enviats a l'adreça facilitada pel client a través d'una empresa de transport.

Re-pot market realitza enviaments als territoris següents: Barcelona ciutat.

Si l'usuari té la seva residència en algun territori no especificat anteriorment, pot posar-se en contacte amb Re-pot market per obtenir més informació.

A continuació, us informem de forma resumida dels preus dels enviaments i terminis de lliurament:

 

*Els terminis de lliurament poden variar per circumstàncies alienes a Re-pot market .

** Les tarifes d'enviament reflectides es poden veure modificades en el futur. IVA inclòs a les tarifes d'enviament.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, us informarem d'aquesta circumstància i us donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament.

A efectes de les presents Condicions generals de venda, s'entendrà que s'ha produït la “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què l'usuari o un tercer indicat pel mateix, diferent del transportista , adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convinguda.

Per informació més detallada sobre el procediment de lliurament/recollida a domicili pots visitar la nostra secció de preguntes freqüents https://repotmarket .com/pages/faqs.

 

9.- TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT

 

Els riscos dels productes seran a càrrec del client a partir del moment del seu lliurament. El client adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb aquests, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda a la clàusula 8), si aquesta tingués lloc en un moment posterior. En relació amb els envasos, el client no serà propietari dels mateixos, sent únicament posseïdor dels mateixos, tot això sense perjudici de la possibilitat d'adquirir-ne la propietat a canvi de la fiança prestada en el moment de la contractació dels mateixos. productes.

 

11.- PREU I FORMES DE PAGAMENT

 

11.1 Formes de pagament:

 

Els preus de la pàgina web inclouen IVA (quan aquest impost sigui aplicable), però exclouen les despeses d'enviament, que s'afegiran a l'import total degut. Abans de confirmar-vos la comanda de compra, l'usuari tindrà accés a tots els preus desglossats.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes respecte de les que ja haguem enviat a l'usuari una confirmació de comanda.

Re-pot market accepta els mitjans de pagament següents a través de la seva pàgina web:

Targeta de crèdit i dèbit: A través de la passarel·la de pagament habilitada per Re-pot market i gestionada a través de la seva entitat bancària. Haurà d'introduir el número de targeta, data de caducitat i codi de seguretat CW2. El client garanteix i es responsabilitza que totes les dades facilitades sobre la targeta siguin vàlides. Aquestes dades no seran guardades o manipulades per Re-pot market , sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l'entitat financera corresponent.

En aplicació de la segona Directiva de Serveis de Pagament de la Unió Europea (PSD2), és possible que a l'hora de fer el pagament dels nostres serveis, la teva entitat bancària t'enviï un codi SMS, notificació mòbil a l'App de la teva entitat o un altre sistema similar. Poseu-vos en contacte amb la vostra entitat bancària per obtenir més informació sobre el procediment de pagament a través d'internet.

En autoritzar el pagament mitjançant la nostra pàgina web, l'usuari està confirmant que la targeta de dèbit/crèdit és de la seva titularitat o que n'és el legítim posseïdor.

PayPal: El client serà dirigit a la pàgina web de PayPal, on podrà realitzar el pagament de manera ràpida i segura, sense compartir informació financera amb Re-pot market .

 

11.2 Impost sobre el Valor Afegit:

 

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (LIVA), el lliurament dels articles s'entendrà localitzat al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament és a territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti. Als

comanats amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d'IVA per aplicació del que disposa l'article 21 de la LIVA, sens perjudici de l'aplicació dels impostos i/o aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cadascun d'aquests territoris.

El client autoritza Re-pot market a emetre la factura en suport electrònic. No obstant això, el client podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper; en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

 

12.- DRET DE DESISTIMENT

 

12.1 Termini i forma del desistiment

Si el client està contractant com a consumidor i usuari, té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què el client o un tercer indicat per aquest, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns, o en cas que els béns que componen la comanda de lliurament per separat, als 14 dies naturals comptadors des del dia en què el client o un tercer indicat per aquest, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l'últim d'aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment, el client podrà utilitzar el formulari de desistiment que us facilitem en el següent ENLLAÇ, o per qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància de l'exercici del dret (per correu postal, correu electrònic o mitjançant el nostre número de telèfon).

En cas de desistiment per part del client, Re-pot market tornarà tots els pagaments rebuts del client, incloses les despeses de lliurament (excepte les despeses addicionals resultants de l'elecció per part del client d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals a comptar de la data en què el client ens informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Re-pot market procedirà a fer el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial. El client no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la seva devolució, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de procedir a la devolució posant-se en contacte amb Re-pot Market a través del següent correu electrònic info@repotmarket.com per concretar un dia i hora de recollida.

El client haurà de procedir a la devolució dels productes adquirits a través de la nostra pàgina web sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què el client ens comuniqueu la vostra decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si el client efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Re-pot market informa el client de forma expressa conforme haurà de fer-se càrrec del cost directe de devolució dels béns. En aquest cas, haurà d'enviar, juntament amb els productes, una còpia impresa del tiquet o factura electrònica que haurà rebut juntament amb la confirmació de comanda oa la mateixa comanda.

El client serà responsable de la disminució del valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

12.2 Excepcions al dret de desistiment:

 

És possible que el client no pugui exercir el seu dret de desistiment respecte d'alguns productes en aplicació de les excepcions al dret del desistiment contingudes a l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons higièniques o de protecció de la salut, si s'han desprecintat després del lliurament, o que estiguessin, després del lliurament, inseparablement barrejats amb altres productes.

Productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

Béns realitzats segons les especificacions del client o clarament personalitzats.

 

13.- COMUNICACIONS

 

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que enviem als clients siguin per escrit. Mitjançant lús daquesta pàgina web, lusuari accepta que la major part de les dites comunicacions amb Re-potmarket siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb els usuaris per correu electrònic o us facilitarem informació penjant avisos a la nostra pàgina web. A efectes contractuals, el client consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificacions, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els seus drets reconeguts per llei.

 

14.- NUL·LITAT PARCIAL

 

Si alguna de les clàusules contingudes en les presents Condicions generals de venda fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

15.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ONLINE

 

En virtut de la normativa europea de consum, les empreses establertes a la Unió Europea que celebrin contractes de compravenda o de prestació de serveis en línia (incloent-hi els que ofereixen els seus productes a través de correu electrònic) i els mercats en línia establerts a la Unió, han d'oferir als seus llocs web l'enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia, a través del qual es podran tramitar reclamacions de contractacions realitzades en línia:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

La creació i desenvolupament de la Plataforma de resolució de litigis en línia ve disposada al Reglament (UE)

 

524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, per intentar oferir un mecanisme en línia de presentació de controvèrsies entre consumidors i usuaris establerts a la Unió Europea d'una manera més senzilla , ràpida i barata d'acudir als tribunals.

Per tant, a través de la plataforma habilitada a través de l'anterior enllaç, l'usuari pot fer arribar les seves queixes, reclamacions o altres comentaris que vulgui fer.

A més, Re-pot market disposa de fulls oficials de reclamació/queixa/denúncia a disposició dels consumidors i usuaris, podent sol·licitar-los a través de les dades de contactes facilitats i indicats a la pàgina web. Per a més informació, podeu contactar amb l'oficina de consum del vostre lloc de residència.

 

16.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

Re-pot market recull i tracta dades personals dels clients mitjançant aquesta pàgina web. Per a més informació sobre el tractament de dades personals, podeu visitar la nostra Política de privadesa i la nostra Política de cookies.

 

18.- LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

 

Els conflictes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents normes es regiran per les lleis espanyoles, i se sotmetran als Jutjats i Tribunals del lloc de residència de Repot Experience, S.L o del

consumidor, a la seva elecció.

 

Data d'última actualització: 30 de març de 2021.